(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (18.01.2024 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję XXII sesję Zgromadzenia na dzień 18 stycznia 2024 roku (czwartek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z ostatniej sesji Zgromadzenia.

5. Przedstawienie oraz podjęcie uchwały Nr XXII/47/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2024 rok.

6. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały Nr XXII/48/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2024 rok
- przedstawienie projektu planu finansowego Związku na 2024 rok
- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie planu finansowego na 2024 r. Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny (dostępne na stronie https://zkgpr.e-bip.eu w zakładce uchwały/opinie).
- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na 2024 r. Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny (dostępne na stronie https://zkgpr.e-bip.eu w zakładce uchwały/opinie).

7. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały Nr XXII/49/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2024-2027
- przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej
- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Zarząd Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny (dostępne na stronie https://zkgpr.e-bip.eu w zakładce uchwały/opinie)

8. Przedstawienie bieżących informacji z działalności ZZOK Adamki k. Radzynia Podlaskiego.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub

 

Załączniki:

- projekt Uchwały Nr XXII/47/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2024 rok
- projekt Uchwały Nr XXII/48/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2024 rok
- projekt Uchwały Nr XXII/49/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2024-2027