(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zgromadzenie Związku

 

  • Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Marek Czub - Wójt Gminy Stoczek Łukowski

 

  • Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku

Mariusz Grobel - Wójt Gminy Jeziorzany