(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (15.12.2023 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję XXI sesję Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2023 roku (piątek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z sesji Zgromadzenia nr XIX/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. i nr XX/2023 z dnia 27 września 2023r.

5. Przedstawienie i podjęcie uchwały Nr XXI/46/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątkowych stanowiących własność Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.

6. Przedstawienie bieżących informacji z działalności ZZOK Adamki k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub

 

Załączniki:

- projekt Uchwały Nr XXI/46/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 15 grudnia 2023 roku w wyrażenia zgody na zbycie składników majątkowych stanowiących własność Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.