(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • gmina_stoczek_lukowski.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png
 • wola_myslowska.png

Walne Zgromadzenie

W dniu 8 lutego br. odbyło się Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego. W zgromadzeniu wzięło udział 15 burmistrzów i wójtów, przedstawicieli gmin członkowskich związku. Podczas Zgromadzenia wybrano władze związku (na podstawie § 12 statutu związku), oraz podjęto uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związku. Aktualny skład personalny władz związku dostępny jest w dziale "Struktura organizacyjna".

Wizyta radzynian w Chełmie

15 lipca 2010 roku przedstawiciele Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego oraz Rady Nadzorczej i Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim odwiedzili Chełm i okolice tego miasta. Znajduje się tam Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu zarządzany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie. Celem wizyty było poznanie idei projektu chełmskiego, zastosowanych w nim rozwiązań oraz problemów występujących na etapie realizacji projektu. Pobyt gości z Radzynia przybliżył im działalność zakładu podobnego do tego, jaki powstaje w podradzyńskich Adamkach.