(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • gmina_stoczek_lukowski.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png
 • wola_myslowska.png

Sesja Zgromadzenia ZKGPR i szkolenie [12.01.2012]

W dniu 12 stycznia 2012 odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na którym zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przyjęto następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012 rok
- w sprawie ustalenia wysokości udziału na rok 2012
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

Podpisanie umowy z WFOŚiGW [30.12.2011]

W dniu 22.12.2011 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie akceptowała wniosek Zarządu Funduszu o udzielenie Związkowi Komunalnemu Gmin Powiaty Radzyńskiego pożyczki w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie wkładu własnego do realizowanego przez Związek projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych Adamki w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Uprzejmie zapraszamy na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych która odbędzie się w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski, 3 października 2011 o godz. 13.30 na terenie budowy zakładu.