(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • gmina_stoczek_lukowski.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png
 • wola_myslowska.png

Zgromadzenie Związku Komunalnego - 26.06.2014

W dniu 26.06.2014r. w Zgromadzeniu Związku Komunalnego uczestniczyło 9 na 16 zrzeszonych w związku członków. W związku z tym, iż Zgromadzenie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał podjęto następujące uchwały:

 •  W  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2013 r.
 • W sprawie absolutorium dla Zarządu Związku za wykonanie planu finansowego Związku za 2013 r.
 • W sprawie uchwalenia zmian w planie finansowym Związku na 2014 r.
 • W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku.