(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • gmina_stoczek_lukowski.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png
 • wola_myslowska.png

Zgromadzenie Związku Komunalnego 12.12.2016

W dniu 12.12.2016 r. w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego uczestniczyło 15 na 20 zrzeszonych w nim członków.

W związku z tym, iż Zgromadzenie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał podjęto następującą uchwałę:

 • uchwała Nr VIII/26/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przedłużenia terminu ustalenia stawek opłat za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych do czasu rozpoczęcia inwestycji rozbudowy ZZOK w Adamkach;