(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Podpisanie umowy z WFOŚiGW [30.12.2011]

W dniu 22.12.2011 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie akceptowała wniosek Zarządu Funduszu o udzielenie Związkowi Komunalnemu Gmin Powiaty Radzyńskiego pożyczki w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie wkładu własnego do realizowanego przez Związek projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych Adamki w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”.

Wyplata pożyczki nastąpi w całości w 2012 r. w 4 ratach. Oprocentowanie pożyczki to 0,4% stopy redyskonta, nie mniej jednak niż 4% w skali rocznej. W dniu 30 grudnia 2012 r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyło się podpisanie przez wójtów i burmistrzów oraz skarbników gmin członkowskich Związku Komunalnego poręczeń tej pożyczki. Przyjmującym poręczenia ze strony Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Gajak w obecności pracownika WFOŚiGW – w Białej Podlaskiej Barbary Sochy.