(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Sesja Zgromadzenia ZKGPR i szkolenie [12.01.2012]

W dniu 12 stycznia 2012 odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na którym zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przyjęto następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012 rok
- w sprawie ustalenia wysokości udziału na rok 2012
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

Sesję Zgromadzenia ZKGPR poprzedziło 2,5 godzinne szkolenie dotyczące wdrożenia zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie prowadzili: Pan dr Paweł Szyszkowski, oraz Pan Andrzej Krzyśków, przedstawiciele „proGeo” sp. z o.o.. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich ZKGPR, oraz gmin spoza związku, które w przyszłym kształcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami znajdą się w Północno-Zachodnim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi ( łącznie 21 gmin ). Ożywiona dyskusja, jaka wywiązała się po wykładzie wskazuje, że tematyka ta jest trudna w realizacji i budzi wiele kontrowersji.

Gościem Zgromadzenia był dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pan Sławomir Struski, który w swoim wystąpieniu odniósł się w szczegółach do trwających obecnie prac nad zmianą Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.