(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zgromadzenie Związku Komunalnego 12.12.2016

W dniu 12.12.2016 r. w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego uczestniczyło 15 na 20 zrzeszonych w nim członków.

W związku z tym, iż Zgromadzenie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał podjęto następującą uchwałę:

  • uchwała Nr VIII/26/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przedłużenia terminu ustalenia stawek opłat za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych do czasu rozpoczęcia inwestycji rozbudowy ZZOK w Adamkach;