(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Walne Zgromadzenie

W dniu 8 lutego br. odbyło się Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego. W zgromadzeniu wzięło udział 15 burmistrzów i wójtów, przedstawicieli gmin członkowskich związku. Podczas Zgromadzenia wybrano władze związku (na podstawie § 12 statutu związku), oraz podjęto uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związku. Aktualny skład personalny władz związku dostępny jest w dziale "Struktura organizacyjna".

Zgromadzenie Związku podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr I/1/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Związku,
Uchwała nr I/2/2011 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Związku,
Uchwała nr I/3/2011 w sprawie wyboru Zarządu Związku,
Uchwała nr I/4/2011 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku,
Uchwała nr I/5/2011 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011 rok,
Uchwała nr I/6/2011 w sprawie ustalenia wysokości udziału na rok 2011,
Uchwała nr I/7/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej związku na lata 2011 – 2017.
Pełna treść uchwał znajduje się na stronie internetowej BIP Związku.

Otwierając obrady Przewodniczący Związku Komunalnego Pan Witold Kowalczyk serdecznie powitał uczestników zgromadzenia, a zwłaszcza przedstawicieli gmin którzy uzyskali mandaty Burmistrza i Wójtów po raz pierwszy. Przewodniczący Zarządu Związku Pan Stanisław Józwik przedstawił zebranym szczegółową informację z działalności Zarządu Związku, podkreślając intensywność jego działalności, zwłaszcza w ostatnim okresie (12 posiedzeń rozstrzygających w ważnych sprawach od 30 września do 8 lutego).
Przewodniczący udzielił też głosu Panu Jerzemu Kułakowi Prezesowi Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, który szczegółowo przedstawił stan prawny spółki, oraz zaawansowanie prac nad wyborem wykonawcy na budowę zakładu.