(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (14.06.2024 r.)

Działając na podstawie §12, §15 i §17 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję I sesję Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2024 roku (piątek) na godzinę 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia
5. Przyjęcie uchwały nr I/1/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborów władz Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie uchwały nr I/2/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
8. Przyjęcie uchwały nr I/3/2024 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
9. Przyjęcie uchwały nr I/4/2024 w sprawie wyboru Zarządu Związku.
10. Przyjęcie uchwały nr I/5/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku.
11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Związku raportu o stanie Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2023 rok i debata nad raportem.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Nr I/6/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Związku wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Związku (sprawozdania dostępne na stronie internetowej https://zkgpr.e-bip.eu/ w zakładce Ogłoszenia-Sprawozdania).
14. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
15. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w sprawie absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za 2023 r. (uchwała dostępna na stronie internetowej https://zkgpr.e-bip.eu/ w zakładce Uchwały-Opinie).
16. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr I/7/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
17. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr I/8/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2023 rok.
18. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr I/9/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie uchwalenia zmian w planie finansowym Związku na 2024r
19. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr I/10/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2024-2027
20. Przedstawienie bieżących informacji z działalności ZZOK Adamki k. Radzynia Podlaskiego.
21. Wolne wnioski.
22.  Zamknięcie obrad.

 

 

 Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub

 

Załączniki:

- raport o stanie Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2023 rok
- projekt uchwały nr I/1/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborów Władz Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.
- projekt uchwały nr I/2/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
- projekt uchwały nr I/3/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
- projekt uchwały nr I/4/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Zarządu Związku.
- projekt uchwały nr I/5/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku.
- projekt Uchwały Nr I/6/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
- projekt Uchwały Nr I/7/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca  2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
- projekt Uchwały Nr I/8/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2023 rok.
- projekt Uchwały Nr I/9/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie uchwalenia zmian w planie finansowym Związku na 2024r
- projekt Uchwały Nr I/10/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2024-2027