(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (12.05.2023 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 12 maja 2023 roku (piątek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Zmiany w porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

  5. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały Nr XVIII/43/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie wyboru wariantu nr:… na rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.

  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub

 

Załączniki:

- projekt Uchwały Nr XVIII/43/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie wyboru wariantu nr:… na rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.