(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (25.01.2023 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 25 stycznia 2023 roku (środa) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Zmiany w porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

  5. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały Nr XVII/40/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2023 rok.

  6. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały Nr XVII/41/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2023-2026

- przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej

- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Zarząd Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny (dostępne na stronie https://zkgpr.e-bip.eu w zakładce uchwały/opinie)

  1. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały Nr XVII/42/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2023 rok

- przedstawienie projektu planu finansowego Związku na 2023 rok

- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie planu finansowego na 2023 r. Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny (dostępne na stronie https://zkgpr.e-bip.eu w zakładce uchwały/opinie).

- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na 2023 r. Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny (dostępne na stronie https://zkgpr.e-bip.eu w zakładce uchwały/opinie).

  1. Przedstawienie bieżących informacji z działalności ZZOK Adamki k. Radzynia Podlaskiego.

  2. Wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub

 

Załączniki:

- projekt Uchwały Nr XVII/40/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2023 rok.

- projekt Uchwały Nr XVII/41/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2023-2026.

- projekt Uchwały Nr XVII/42/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2023 rok.