(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (16.09.2022 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 16 września 2022 roku (piątek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr XVI/38/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 16 września 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian w planie finansowym Związku na 2022 rok.
5. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr XVI/39/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 16 czerwca 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022-2025.
6. Przedstawienie bieżących informacji z działalności ZZOK Adamki k. Radzynia Podlaskiego.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub

 

Załączniki:
- projekt Uchwały Nr XVI/38/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 16 września 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian w planie finansowym Związku na 2022 rok.
- projekt Uchwały Nr XVI/39/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 16 czerwca 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022-2025.