(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (25.01.2022 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 25 stycznia 2022 roku (wtorek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały nr XIV/31/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2022 rok.
5. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały nr XIV/32/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku
- Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej
- Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Zarząd Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.
6. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały nr XIV/33/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 25stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2022 rok
- Przedstawienie projektu planu finansowego Związku na 2022 rok
- Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
- Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na 2022 r. Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.
7. Przedstawienie bieżącej informacji z działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub