(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (19.04.2021 r.)

Działając na podstawie §15 pkt 4 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Nadzwyczajnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

4. Dyskusja na temat statutu Fundacji Eko Adamki.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub