(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (24.03.2021 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 24 marca 2021r. roku (środa) na godzinę 9.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

  4. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały nr XI/24/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2021 rok.

  5. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały Nr XI/25/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku

- Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej

- Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Zarząd Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny

  1. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały Nr XI/26/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2021 rok

- Przedstawienie projektu planu finansowego Związku na 2021 rok

- Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.

- Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na 2021 r. Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.

  1. Przedstawienie bieżącej informacji z działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.

  2. Wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Czub