(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (06.10.2020 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 6 października 2020 roku (wtorek) na godzinę 9.00.
Zwracamy uwagę, iż Zgromadzenie Związku odbędzie się w: Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Pomiarowa 1, Radzyń Podlaski.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

  4. Przedstawienie wariantów rozwiązań projektowych w sprawie zminimalizowania uciążliwości odorowej.

  5. Przedstawienie bieżącej informacji z działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny

Marek Czub