(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (08.05.2020 r.)

Działając na podstawie §15 pkt 4 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję nadzwyczajną sesję Zgromadzenia na dzień 8 maja 2020 roku (piątek) na godzinę 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

  4. Przedstawienie i podjęcie uchwały Nr VIII/18/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w sprawie zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Związku

Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego

 

Marek Czub