(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (28.01.2020 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2020 roku (wtorek) na godzinę 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

 4. Przedstawienie projektu planu finansowego Związku na 2020 rok oraz uchwał:

- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.

- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na 2020 r. Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.

 1. Przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2020 rok.

 2. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.

- podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków od spełnienia których uzależnia się przystąpienie do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego nowych gmin oraz głosowanie w sprawie przyjęcia tej uchwały.

 2. Przedstawienie przebiegu spotkania przedstawicieli powiatu łosickiego z zarządem ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. wraz z ustaleniami dotyczącymi współpracy.

 3. Przedstawienie bieżących informacji w zakresie gospodarki odpadami i działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zamknięcie obrad.

   

                                                                                    Przewodniczący Związku

                                                                      Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego

 

                                                                                            Marek Czub