(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (06.09.2019 r.)

Działając na podstawie §15 pkt 4 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję nadzwyczajną sesję Zgromadzenia na dzień 6 września 2019 roku (piątek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

  4. Przedstawienie i podjęcie uchwały Nr IV/11/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 06 września 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Związku.

  5. Przedstawienie i podjęcie uchwały Nr IV/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 06 września 2019 roku w sprawie powołania Skarbnika Związku.

  6. Przedstawienie bieżących informacji w zakresie gospodarki odpadami i działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego. Dyskusja w powyższej sprawie.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zamknięcie obrad.