(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (29.08.2019 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

  5. Przedstawienie i podjęcie uchwały Nr IV/11/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Związku.

  6. Przedstawienie i podjęcie uchwały Nr IV/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Skarbnika Związku.

  7. Przedstawienie bieżących informacji w zakresie gospodarki odpadami i działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego. Dyskusja w powyższej sprawie.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.