(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Gmina Borki

Gmina Borki powstała z dniem 1 stycznia 1973 roku z połączenia Gromady Borki i Gromady Wola Osowińska. Dodatkowo w skład gminy weszły wsie Tchórzew Kolonia i Tchórzew Wieś z Gromady Kock oraz Olszewnica z Gromady Biała. Siedzibą gminy jest miejscowość Borki. Pierwszym Naczelnikiem Gminy był Pan Edmund Zgrajka (1973-1977), a następnymi byli: Pan Tadeusz Mitura (1977-1981), Pan Andrzej Rozwałka – Naczelnik Komisaryczny (1981-1982), Pan Wiesław Milaniuk (1982-1990). Po reformie 1990 r. Wójtem Gminy został Pan Wiesław Milaniuk (1990-1991), a następnymi byli: Pan Marek Korulczyk (1991-1998), Pan Henryk Mateusiak (1998 do chwili obecnej).

W skład gminy weszło 14 miejscowości: Borki, Krasew, Maruszewiec Nowy, Maruszewiec, Nowiny, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Sitno, Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wola Chomejowa, Wola Osowińska i Wrzosów. Strukturę gminy tworzy 15 sołectw.

Gmina Borki jest jedną z siedmiu gmin powiatu radzyńskiego. Położona jest w południowo-zachodniej części powiatu w województwie lubelskim. Graniczy z gminami: Czemierniki, Ostrówek, Kock, Serokomla, Wojcieszków, Ulan Majorat i Radzyń Podlaski. Leży przy drodze krajowej nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów, pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Kockiem, w odległości 65 km od Lublina i 10 km od Radzynia Podlaskiego. Obejmuje teren 11183 ha, z tego: użytki rolne stanowią 83,5%, lasy 14,5%, pozostałe grunty 2%. Ludność 6486 osób, gęstość zaludnienia 59 osoby na km2, przy średniej w województwie 89 osób na km2 a w kraju 124 osoby na km2.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Gminy Borki - www.borkiradzynskie.pl